İthalat - İhracat

İthalat - İhracat

İthalat hizmetine konu eşyanın ithal evraklarının, cins, nevi ve fiziksel özelliklerinin kontrolü sonrasında; rejim ve GTİP tesbiti, nakliye firmasından veya acentelerden eşyanın varış tarihi ve evraklarının takibi, vesaiklerin veözet beyanın (ordino) alınması, gerektiğinde küşat yapılması, EDİ ortamında tescili, eşyanın muayenesinin yapılması, eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve firma ilgililerine bilgi verilmesi, eşyanın vergi ödemelerinin yapılması ve firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adresi eşyanın teslimi, evrak teslim formu ile ithal beyannamesi ve eklerinin firmaya teslimi ve geçici giriş işlemlerinin sürelerinin takibi ile ithalat hizmeti verilir.

İhracat Hizmetlerimiz

İhracat hizmetine konu eşyanın ihraç evraklarının, cins, nevi ve fiziksel özelliklerinin kontrolü sonrasında; rejim ve GTİP tesbiti, telafi edici vergi, sağlık sertifikası, kontrol belgesi, ATR, EUR 1 menşei şahadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri yapılması, eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, gümrük beyannamesinin tanzim edilerek EDİ ortamında tescili, operasyon işlemlerinin tamamlanması, vesaiklerin firma talimatı doğrultusunda nakliye firmasına veya gerekli yerlere teslimi, evrak teslim formu ile ihraç beyannamesi ve eklerinin firmaya teslimi, geçici ihracat işlemlerinin sürelerinin takibi ile ihracat hizmeti verilir.